Wil jij gratis tips om slimmer te leren?

Ja, stuur mij tips!

Visie & Missie

XL Studiecoaching gelooft in een vorm van werk en onderwijs dat (veel) beter recht doet aan het welbevinden en vermogen van docenten en scholieren. Wij hebben dan ook een dubbele missie:

  1. Aan de ene kant het terugdringen van het zorgelijke uitvalpercentage in het onderwijs van docenten en leerlingen door mentale en fysieke hindernissen.
  2. Aan de andere kant bijdragen aan een manier van leren, een manier van organiseren, een manier van zijn én een manier van het leren begeleiden dat persoonlijker, effectiever en leuker is.

Dit doen we door workshops en trainingen aan te bieden in o.a. aandacht en concentratie, mindfulness, ‘leren leren’, mindset en motivatie.

Heeft jouw school, jouw team of jouw klas leerbehoefte op een of meer van deze gebieden? Schroom dan niet die behoefte kenbaar te maken. Wie weet komen wij dan begeleiden in het proces om jullie doelen te realiseren.

Studievaardig worden

Op school wordt wekelijks veel te leren aangeboden. Wat ons betreft te veel tegelijk om goed te kunnen focussen en écht kennis te maken met een onderwerp of vakgebied. Leerlingen hebben gemiddeld zo’n 10 verschillende vakkenElke week!
Hoe verwonderlijk is het dan dat ons onderwijssysteem nog steeds niet een standaard vak aanbiedt waarin we leren hóé het beste te leren, nu we daar zoveel meer over weten dan vroeger?

XL studiecoaching leert leerlingen uit groep 8, het voortgezet onderwijs, MBO, HBO en WO, HOE te leren met MEER begrip in MINDER tijd. Dit doen we door verschillende trainingen aan te bieden met veel persoonlijke aandacht en bijgeleverd materiaal.
Leerlingen en studenten worden met zorg geholpen bij het bereiken van hun persoonlijke doel.

Sleutelwoorden: ‘leren leren’, ervaringsleren, visualiseren, betekenis geven aan, pakkend materiaal, doen!